Characteristics of external labour migration from independent Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Kurbet, Oleksandra
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In this conference paper, we analysed the general characteristics of external labour migration from independent Ukraine. The massive character of the fourth migration wave is partly explained as a realisation of migration potential, which had been formed in the Soviet era. We defined motives, sources and vectors of migration, the educational level of labour migrants, the volume of remittances and their role in the economy.
У статті подано загальну характеристику зовнішньої трудової міграції з України в роки незалежності. Масовий характер четвертої міграційної хвилі частково пояснюється реалізацією міграційного потенціалу сформованого у радянські часи. Визначено мотиви, вектори спрямування та джерела трудової міграції, рівень освіченості трудових мігрантів, обсяги грошових переказів та їхню роль в економіці.
Description
Keywords
migration, international labour migration, migration motives, personal remittances, article, міграція, міжнародна трудова міграція, мотиви міграції, грошові перекази
Citation
Kurbet O.P. Characteristics of external labour migration from independent Ukraine / Kurbet O. // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2020. - Вип. 15. - С. 241-244.