Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Томчук, Віктор
Грищенко, Вікторія
Весельський, Станіслав
Решетнік, Євдокія
Євтушенко, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Зростання частоти розладів метаболізму холестеролу та жовчоутворення обумовлює необхідність пошуку можливих засобів корекції його обміну в печінці. Так, встановлено, що в лабораторних щурів з експериментальною медикаментозною формою жирового гепатозу пригнічується екскреція холестеролу і, особливо, його естерів до жовчних канальців та істотно порушується їх співвідношення в жовчі. Застосування щурам біодобавки "FLP-MD" на основі фосфоліпідів молока виявляє корегувальний вплив на вміст холестеролу та його естерів у жовчі за перебігу вказаної гепатопатії. Це дає підставу рекомендувати зазначену біодобавку для пришвидшення відновлення обміну холестеролу в пацієнтів з клінічними випадками медикаментозного ураження печінки.
The increase of disorders of the cholesterol metabolism and the bile formation determines the need of the search for possible substances correcting the cholesterol metabolism in the liver. It is found that, in laboratory rats with an experimental drug form of steatosis, the excretion of cholesterol and, especially, cholesterol esters to the bile ducts is inhibited, and their ratio in bile is significantly impaired. The use of bioadditive "FLP-MD" made on milk phospholipids has a corrective effect on the concentration of cholesterol and its esters in bile of rats with tetracycline-induced steatosis. This allows us to recommend bioadditive "FLP-MD" made on milk phospholipids to improve the cholesterol metabolism in patients with clinical cases of drug-induced liver damage.
Description
Keywords
холестерол та його естери, фосфоліпіди молока, жовч, тетрациклін, жировий гепатоз, щури, стаття, cholesterol, cholesterol’s esters, milk phospholipids, bile, tetracycline, steatosis, rats
Citation
Холестерол і його естери в жовчі щурів при тетрациклініндукованому гепатозі та застосуванні фосфоліпідів молока / В. А. Томчук, В. А. Грищенко, С. П. Весельський, Є. М. Решетнік, М. Ю. Євтушенко // Доповіді Національної академії наук України. - 2020. - № 12. - С. 93-99.