Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Сергієнко, Леся
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджуються типи креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів та характер відносин, що складаються між вербальними та візуальними компонентами. Аналізується реалізація текстової модальності. Визначається роль іконічних засобів в модальній характеристиці креолізованого тексту проспектів емісії цінних паперів.
The article explores the types of creolized texts of IPO prospectuses and the nature of the relationships that develop between verbal and visual components. The implementation of the text modality is analyzed. The role of iconic means in the modality characteristic of the creolized text of IPO prospectuses is defi ned.
Description
Keywords
полікодовий текст, креолізований текст, вербально-візуальна єдність, креолізація, автосемантичні відносини, синсемантичні відносини, модальність, стаття, polycode text, creolized text, verbal-visual unity, creolization, autosemantic relations, synsemantic relations, modality
Citation
Сергієнко Л. В. Типи та модальність креолізованих текстів проспектів емісії цінних паперів / Сергієнко Л. В. // Мова і культура : [науковий журнал] / гол. ред. Д. С. Бураго. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. - Вип. 20, т. 1 (186). - С. 131-138.