Проблемні питання цивільно-правової відповідальності недержавних пенсійних фондів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Вітка, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено проблемні аспекти цивільно-правової відповідальності недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) як важливої складової цивільно-правового статусу цих суб'єктів. Зважаючи на те, що концептуальною основою дослідження виступає зв'язок цивільно-правової відповідальності із правосуб'єктністю, основна увага приділена визначенню передумов делікто-здатності НПФ та аналізу доцільності встановлення субсидіарної відповідальності засновників за зобов'язаннями НПФ.
Description
In the article problematic aspects of civil legal liability of non-state pension funds (hereinafter - NPF), which is an important element of civil law status of these subjects, are revealed. Relation of civil legal liability with the legal capacity is represented as the conceptual basis of the research. Taking into consideration the aforementioned, main attention is paid to the determination of preconditions of NPF's ability to bear responsibility and analysis of expediency of establishment of the founders' subsidiary responsibility for NPF's obligations.
Keywords
цивільно-правова відповідальність, недержавні пенсійні фонди, НПФ, правосуб'єктність, стаття
Citation
Вітка Ю. В. Проблемні питання цивільно-правової відповідальності недержавних пенсійних фондів / Ю.В. Вітка. // Наукові записки НаУКМА. - 2008. - Т. 77 : Юридичні науки. - С. 72-75.