Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Горбачук, Василь
Сирку, А.
Сулейманов, С.-Б.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Особливостями прийняття рішень людиною є упередженість, недалекоглядність, нехтування розподільчою інформацією, ірраціональність. Такі людські риси ведуть до недооцінки всіх можливих випадків і спотвореного образу загальної картини. Формулювання питання до експерта може виділяти проблему серед інших. Зміна одиниць вимірювання результатів теж формує погляд на проблему. Аналітик має скористатися можливостями формування проблеми передбачення з використанням розподільчої інформації, доступної для експерта.
The features of human decision making are bias, myopia, neglection of distributional information, irrationality. Such human traits lead to the underestimation of all possible outcomes and the distorted image of general picture. The question formulation to expert can single out the problem among others. Change of the measurement units is forming a view on the problem as well. The analyst should take advantage of opportunities to shape the forecasting problem with use of the distributional information available for the expert.
Description
Keywords
передбачення, одинична і розподільча інформація, упередженість, недалекоглядність, охоплення даних, стаття, prediction, singular and distributional information, bias, irrationality, myopia, data envelopment
Citation
Горбачук В. Ірраціональність і раціональність у прийнятті рішень / Горбачук В. М., Сирку А. А., Сулейманов С. Б. // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2017. - Вип. 2 (08), ч. 2. - С. 132-136.