Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Тугай, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У запропонованому дослідженні схарактеризовано синтаксичні структури моделей речень із дієловами вольової дії в ранньоновоанглійській мові, окреслено лексико-семантичні групи дієслів із семантикою волевиявлення, визначено узгодження дієслів волевиявлення з іншими агрументами в реченні, проаналізовано синтаксичні структури реченнєвих конструкцій в межах теорії трансформаційної граматики.
Description
The paper deals with characteristics of sentences with verba voluntatis in Early New Modern English; it singles out the groups of volitional verbs; defines their arguments in sentence; analyzes sytactic structures within the ^ framework of the transformational grammar.
Keywords
синтаксичні структури, дієслова волевиявлення, узгодження аргументів, глибинні та поверхневі структури, ранньоновоанглійська мова, syntactic structures, verbs of volition, arguments adjustment, deep and surface structures, Early New Modern English
Citation
Тугай Олександра. Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові / Олександра Тугай // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 74-78.