Один із аспектів христологічного тлумачення образу лілеї в літературі українського бароко

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Максимчук, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львівський національний університет ім. Івана Франка
Abstract
Розглянуто один із варіантів тлумачення біблійного образу лілеї, яка зростає між тереном (Пісн. 2:1–2). Українські автори XVII–XVIII ст., продовжуючи традицію, започатковану першими коментаторами Святого Письма, вбачають у стихах із Пісні Пісень провіщення Христових страстей. Лілея означає самого Спасителя, а терен асоціюється із колючим вінцем, зодягненим на голову Ісуса римськими вояками. Творчість Антонія Радивиловського, Димитрія Туптала, Іоана Максимовича й анонімного автора «Дѣйствія, на страсти Христовы списанного» засвідчує їхній інтерес до мотиву Господніх страждань та схильність створювати контрастні, побудовані на антиноміях описи євангельських подій за допомогою образів, запозичених із Пісні Пісень.
The paper concerns the interpretation of the biblical image of a lily surrounded by thorns (Cant. 2:1–2). Ukrainian authors of the XVII–XVIII Centuries continue the tradition which was established by the first Bible commentators to see in the verses of the Song of Songs the prophecy about the Christ's Passion. The lily indicates the figure of the Savior; meanwhile, the thorns are associated with the thorny crown put on the head of Jesus by Roman soldiers. Works of Antonii Radyvylovskyi, Dymytrii Tuptalo, Ioan Maksymovych, and the anonymous author of the drama A Play on the Passion of Christ reveal their interest in the motive of Lord's sufferings and their inclination to create contrast, based on antinomies descriptions of the Gospel events using the images accepted from the Song of Songs.
Description
Keywords
українська барокова література, Пасія, Пісня Пісень, інтерпретація, образ лілеї, алюзія
Citation
Максимчук О. Один із аспектів христологічного тлумачення образу лілеї в літературі українського бароко / О. Максимчук // Українське літературознавство / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – 2013. – Вип. 77. – С. 207–216.