Новочасна модель філософування в системі розумно-життєвих ідеалів європейського модерну

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Сватко, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Києво-Могилянська академія
Abstract
У статті представлено новочасну модель філософування у співвіднесенні з системою розумно-життєвих ідеалів європейського Модерну. Засадничі принципи новочасного філософубання проаналізовано в аспекті їхнього становлення на тлі затяжної кризи світоглядних ідеалів європейського Відродження. Досліджено проблему перетворення природної особистості людини Ренесансу на новочасного раціонального суб'єкта. Модерний світ абсолютизованого суб'єкта і раціоналізованої природи розглянуто як світ двох квазіабсолютів, що обумовлюють філософування в аспекті конвенційно-функціоналістськи зрозумілого знака. Визначено ідеальний тип новочасного філософа, який співвіднесено з характерним для доби загальним ідеалом ученого. Культурно-історичний тип доби і відповідну йому модель філософування реконструйовано із залученням натуралістичного, феноменологічного, трансцендентального і діалектичного методів, а також методу символізації з урахуванням характерної для епохи Модерну відносної міфології й сучасних герменевтичних практик.
Description
Keywords
філософія, модерн, philosophy, modern, стаття
Citation
Сватко Ю. І. Новочасна модель філософування в системі розумно-життєвих ідеалів європейського модерну / Юрій Сватко // Могилянські історико-філософські студії / [ред.-упоряд.: І. А. Бондаревська, В. П. Козловський; редкол.: М. Л. Ткачук (голова) … та ін.]; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". - К.: Києво-Могилянська академія, 2008. - С. 132-187.