Потенційна роль протеїнкіназ SnRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis Thaliana

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Краснопьорова, О.
Буй, Дмитро
Горюнова, І.
Ісаєнков, С.
Карпов, П.
Блюм, Ярослав
Ємець, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Відомо, що підродина протеїнкіназ SnRKl бере участь у регулюванні вуглеводного обміну та енергетичного балансу. Ці ферменти характеризуються своєю багатофункціональністю та можуть приймати участь в багатьох інших важливих процесах у клітині. В даній роботі вивчаїїи роль протеїнкіназ SnRKl (KIN10 та KIN 11) у регуляції клітинного поділу Arabidopsis thaliana. Для цього використовували мутантні лінії kinlO /kinll A. thaliana (http://arabidopsis.info/), нокаутні по генах KIN 10 та KIN 11. В цих мутантах було зафіксовано низький мітотичний індекс та показано знижений рівень експресії маркерів клітинної проліферації - генів CYCB1;! (циклін В) та рослинного гомолога BRCA1 (Breast Cancer Suppressor Protein). Значно нижчий мітотичний індекс та рівень експресії CYCB1;! і BRCA1 спостерігали саме у мутантах, які були вирощені за умов енергетичного голодування. Також було зафіксовано підвищену експресію CYCB1;1/ BRCA1 та KIN10/KIN11 у суспензійній культурі A. thaliana в порівнянні з інтактними проростками. Такі дані можуть свідчити про можливу роль протеїнкіназ KIN 10/KIN11 у регуляції проліферативної активності.
It is well known that the SNFl-related protein kinase-1 (SnRKl) subfamily is involved in the regulation of carbohydrate metabolism and energy balance. These enzymes are multifunctional and can participate in many other important cellular processes. In this work, the role of protein kinases SnRKl (KINIO and KIN 11) in the regulation of the cell division of Arabidopsis thaliana was studied. For this purpose, A. thaliana kin 10 and kin 11 knockout lines (http://arabidopsis.info/) were used. The cells of these mutant lines exhibited the low mitotic index. The expression level of the cell proliferation markers — CYCB1, 1 (cyclin B) and plant BRCA1 homolog (Breast Cancer Suppressor Protein) was reduced too. A significantly smaller mitotic index and expression level of CYCB1, 1 and BRCA1 genes were found in the mutants that were grown under energy starvation conditions. High level of expression of CYCB1, 1/BRCA1 and KIN10/KIN11 genes in A. thaliana cell suspension culture was also revealed in comparison to Arabidopsis seedlings. Obtained data may indicate the possible role of protein kinases KINIO/ KIN 11 in regulation of cell proliferative activity.
Description
Keywords
протеїнкінази, Arabidopsis thaliana, SnRKl, KIN10, KIN11, експресія генів, маркери мітозу, клітинний поділ, стаття
Citation
Потенційна роль протеїнкіназ SnRK1 у регуляції клітинного поділу Arabidopsis Thaliana / О. Є. Краснопьорова, Д. Д. Буй, І. І. Горюнова, С. В. Ісаєнков, П. А. Карпов, Я. Б. Блюм, А. І. Ємець // Цитология и генетика. - 2019. - T. 53, № 3. - С. 3-11.