Сфера поширення напівпредикативного синтаксичного зв'язку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Кобченко, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто специфіку синтаксичного зв’язку відокремлених членів (тих, що мають характеризувальну, а не уточнювальну семантику) з іншими компонентами реченнєвої структури. З’ясовано, що різним структурно-семантичним типам відокремлених членів притаманні різні граматичні способи поєднання зі структурою основного речення. Показано, що між відокремленими означеннями власне-атрибутивної семантики та членами речення, вираженими субстантивами, реалізується напівпредикативний синтаксичний зв’язок. Обґрунтовано, що відокремлені обставини, а також відокремлені означення синкретичної, адвербіально-атрибутивної, семантики та відокремлені прикладки синкретичної, характеризувально-адвербіальної, семантики сполучаються з предикативним центром речення підрядним детермінантним синтаксичним зв’язком. Доведено, що в реченнях з відокремленим ад’єктивним компонентом подвійного присудка (предикативним означенням/ дуплексивом/депіктивним предикатом) функціює синтаксичний зв’язок, перехідний між одиничним і подвійним типами.
The paper deals with the analysis of syntactic connection between unattached phrases (with characterizing semantics, but without detailing semantics) and the structure of the basic sentence. The author proves that various structural-semantic types of unattached phrases have diff erent grammatical ways of connection with the basic sentence. The semipredicative syntactic connection occurs between an unattached component of properlyattribute semantics and any substantive of the basic sentence. Unattached adverbial modifiers and also unattached attributes of attribute-adverbial semantics and unattached appositions of characterizing-adverbial semantics join the predicative centre of the basic sentence with the determinative subordinate syntactic connection. And the syntactic connection in sentences with an unattached adjective component of dual-predicate (predicative attribute, duplexes) is a transitional between unitary and dual types.
Description
Keywords
напівпредикативний синтаксичний зв’язок, подвійний синтаксичний зв’язок, підрядний детермінантний синтаксичний зв’язок, перехідний тип синтаксичного зв’язку, відокремлені члени речення, депіктивний предикат (предикативне означення/дуплексив), стаття, semi-predicative syntactic connection, dual-syntactic connection, determinative subordinate syntactic connection, syncretic type of syntactic connection, unattached phrase, depictive predicate (predicative attribute/duplexes)
Citation
Кобченко Н. Сфера поширення напівпредикативного синтаксичного зв'язку / Кобченко Н. // Studia Ucrainica Varsoviensia. - Warszawa, 2018. - Vol. 6. - S. 83-97.