Ціннісні орієнтації української молоді: порівняльний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Святненко, С.
Виноградов, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на основі даних ESS (2004–2011) і WVS (2006–2008) розглядаються особливості ціннісних пріоритетів української молоді у порівнянні зі старшим поколінням, цінностями ровесників з інших країн, а також у часовій перспективі. Найбільш важливими для молоді України виявилися цінності Безпеки, Доброзичливості, Самостійності і Досягнення. Протягом 2004–2011 років статистично значущо росте важливість для цінності самоствердження на противагу самотрансцендентності, за цією ж віссю спостерігаються найвиразніші відмінності від цінностей старшого покоління українців і ровесників у зарубіжних країнах.
The article is devoted to comparative research of Ukrainian youth priorities in comparison to older generation, peers from other countries, as well as in the perspective of time. According to ESS (2004–2011) and WVS (2006–2008) data, the most important for ukrainian youth were values of Security, Benevolence, Self-direction and Achievement. During the 2004–2011 years, statistically significant increase of Selfenchancement versus Self-transcendance values was found. Differences between ukrainian youth and older generation as well as peers from other countries also most clearly are expressed on this dimension.
Description
Keywords
ESS, WVS, цінності, українська молодь, порівняльні дослідження, values, Ukrainian youth, comparative research
Citation
Святненко С. В. Ціннісні орієнтації української молоді : порівняльний аналіз / Святненко С. В., Виноградов О. Г. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 149 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. - С. 32-36.