Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Близнюк, Вікторія
Яценко, Любов
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проведено порівняльний аналіз стану ринку праці України та інших країн світу в сучасних умовах за основними показниками. Розкрито основні проблеми у сфері докладання праці України та окреслено негативний вплив кризових явищ в українській економіці на національний ринок праці. Використано систему статистичних показників, що характеризують формування та ефективність використання трудового потенціалу. Виявлено основні тенденції та чинники, що впливають на процеси відтворення та формування якості робочої сили. Показано взаємозв’язок між ступенем розвитку соціально-трудових відносин та ефективністю ринку праці. Використано методи порівняльного аналізу країн за основними показниками ринку праці з подальшим визначенням країн європейського простору, ринки праці яких подібні до українського. Встановлено, що серед досліджуваних груп країн представники Вишеградської четвірки та Балтії, які вже пройшли через процес глибоких внутрішніх ринкових трансформацій на шляху євроінтегра- ції, досягли значного прогресу у сфері зайнятості. Досвід саме цих країн має бути використаний при подальшому проведенні глибоких соціально-економічних реформ та радикальних інституційних перетворень в Україні, спрямованих на подолання кризових явищ на ринку праці та забезпечення якісної зайнятості. Для пошуку нових шляхів підвищення ефективності вітчизняного ринку праці та зменшення негативних наслідків процесів глобалізації актуальним залишається питання вивчення досвіду країн світу щодо формування інституційних передумов для стимулювання сучасних форм економічних відносин для оптимізації потоків робочої сили на міжнародному та національному ринках праці.
This article provides a comparative analysis of the state of the labor market in Ukraine and other countries of the world in the current conditions according to the main indicators. It reveals the major problems in the application of labor in Ukraine and identifies the negative impact of crisis in the Ukrainian economy on the national labor market and presents general proposals how to overcome them.
Description
Keywords
ринок праці, конкурентоспроможність, рівень безробіття, продуктивна зайнятість, оплата праці, продуктивність праці, стаття, labor market, competitiveness, unemployment rate, productive employment, wages, article
Citation
Близнюк В. В. Вітчизняний ринок праці у глобальному вимірі / Близнюк Вікторія Валеріївна, Яценко Любов Дмитрівна // Ринок праці та зайнятість населення. - 2018. - № 3. - С. 33-38.