Чим розрізняються цивілізаційна приналежність, спосіб життя, світосприйняття, ментальність і мораль України і Росії?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Кірсенко, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут історії України Національної академії наук України
Abstract
Україна є територіально найбільшою суто європейською державою і однією з найчисленніших європейських націй. Вона належить до Західної цивілізації, що народилася з античності та християнства і прожила феодальне Середньовіччя, Ренесанс і Бароко, Реформацію і класицизм, Просвітництво та індустріалізацію, урбанізацію, розбудову і консолідацію націй, розвиток своїх культур і мов, соціальні реформи, революції, деколонізацію, самоусвідомлення, авторитаризм, лібералізацію, тоталітаризм, самовизначення, демократизацію, інформатизацію, глобалізацію. Це мала теж історія України, яка тяжіє до Євросоюзу. А цивілізації Ісламу (від Марокко до Пакистану), Далекого Сходу (Китай, Корея, Монголія), Південної Азії (від Індії до Індокитаю), Тропічної Африки і Центральної Америки справляють тут менший вплив.
Description
Keywords
цивілізація, куркуль, ментальність громади вільних козаків, освіта, національний гімн, Москва, геральдичні символи, національна державність, стаття
Citation
Кірсенко М. В. Чим розрізняються цивілізаційна приналежність, спосіб життя, світосприйняття, ментальність і мораль України і Росії? / Михайло Кірсенко // Перелом: війна Росії проти України у часових пластах і просторах минувшини. Діалоги з істориками : у 3-х кн. / упоряд.: Г. Боряк, О. Ясь, С. Блащук ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. - Київ : Інститут історії України НАН України, 2023. - Кн. 3, Розділ 5. - C. 426-430.