Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Олецький, Олексій
Івохін, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
З метою аналізу індивідуальної та колективної поведінки агентів запропоновано модель під назвою "стан-імовірність вибору". Вона ґрунтується на явному розгляді ймовірностей вибору альтернатив та на марковському ланцюзі зміни цих імовірностей. Центральне місце в моделі займає матриця "стан-імовірність вибору", рядки якої відповідають станам, а стовпці — альтернативам. У межах цієї моделі встановлено деякі достатні умови динамічної рівноваги двох альтернатив, якщо рішення приймаються простою більшістю голосів. Динамічна рівновага означає, що по черзі виби-раються різні альтернативи, і у випадку багаторазового вибору жодна з них не має переваг над іншими. Отримано також конструктивний спосіб формування матриць "стан-імовірність вибору", для яких забезпечується динамічна рівновага альтернатив.
Description
Keywords
ситуація прийняття рішень, динамічна рівновага, агенти, стаття
Citation
Олецький О. В. Формалізація процедури формування динамічної рівноваги альтернатив у багатоагентному середовищі у процесах прийняття рішень більшістю голосів / О. В. Олецький, Є. В. Івохін // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал. - 2021. - Т. 57, № 1. - С. 55-66.