Українізація освіти у період визвольних змагань 1917-1920 років

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Орел, Юлія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено основні заходи з українізації освіти у період визвольних змагань 1917-1920 рр. Послідовно проаналізовано політику революційних урядів у запровадженні навчання українською мовою та викладання українознавчих предметів (української літератури, історії і географії) в школі. Розглянуто деякі питання українізації вищої та педагогічної освіти. Публікуються документи, підписані генеральним секретарем народної освіти Української Центральної Ради І. М. Стешенком, міністром освіти Української Народної Республіки В. К. Прокоповичем, міністром народної освіти і мистецтва Української Держави М. П. Василенком, що розкривають ставлення окремих урядів до завдань реформування школи у 1917-1918 рр.
The main events of the Ukrainianization of education during the period of the liberation struggles of 1917-1920 are highlighted. The policy of revolutionary governments of introducing teaching in the Ukrainian language and teaching Ukraine studies subjects (Ukrainian literature, history and geography) in the school is analyzed. Some problems of Ukrainization of higher and pedagogical education are considered. There are published documents signed by I. M. Steshenko, the Secretary General of the People’s Education of the Ukrainian Central Rada, V. K. Prokopovych, the Minister of Education of the Ukrainian People’s Republic, M. P. Vasylenko, the Minister of Education and the Arts of the Ukrainian State, revealing the attitude of individual governments to the tasks of reforming the school in 1917-1918.
Description
Keywords
українізація, школа, освіта, Українська Центральна Рада, Українська народна республіка, Українська Держава, “червоний терор”, Добровольча армія, стаття, Ukrainianization, the school, an education, the Ukrainian Central Rada, the Ukrainian People’s Republic, the Ukrainian State, “the Red terror”, Volunteer Army
Citation
Орел Ю. В. Українізація освіти у період визвольних змагань 1917-1920 років / Ю. В. Орел // Архіви України. - Київ, 2017. - Вип. 3-4 (травень–серпень). - С. 7-23.