На порозі Четвертої промислової революції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Горбачук, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Четверта промислова революція продовжує Цифрову революцію і породжує різноманітні кіберфізичні системи. Її інновації супроводжу­ються креативною деструкцією майже в усіх галузях усіх країн світу. Зачіпаючи ринки праці, вона звужує середній клас і створює суспільні виклики. Людство відповідальне за інклюзивну відповідь на ці виклики. Така від­повідь потребуватиме міжнародних довіри і співробітництва.
Description
The Fourth industrial revolution continues the Digital revolution and generates various cyber­physical systems. Its innovations are accompa­nied with creative destruction in almost all indus­ries of all countries around the world. Affecting the labor markets, it narrows a middle class and creates social challenges. The humankind is responsible for inclusive response to these chal­lenges. Such a response will need international trust and cooperation.
Keywords
промислова революція, кіберфізичні системи, середній клас, креа­тивна деструкція, інформаційно-комуніка­ційні технології, industrial revolution, cyber-physical systems, middle class, creative destruction, information and communication technologies
Citation
Горбачук Василь Михайлович. На порозі Четвертої промислової революції / В. М. Горбачук // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 8. - С. 216-220.