Дослідження сорбційних властивостей комплексів купруму (II) з хітозаном відносно водяної пари за допомогою п’єзокварцового мікрозважування

Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Authors
Невінський, В.
Гребенніков, В.
Погоріла, Л.
Манорик, Петр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розроблено методику формування тонких полімерних плівок хітозану на поверхні електродів η 'єзокварцового резонатора. За допомогою методу η 'єзокварцового мікрозважування проведено контрольований синтез комплексу купруму (II) з хітозаном у водному середовищі. Досліджено сорбційні властивості одержаних тонких плівок полімеру та його комплексів із купрумом (II) відносно водяної пари.
Description
The procedure on formation of thin polymeric films of chitosan on a surface of piezo quartz resonator has been designed. Checked synthesis of a complex of copper (II) with chitosan in an aqueous medium by a piezo quartz microwaighting method have been spent. Sorption properties of received thin films of polymer and his complexes in relation to water vapor have been explored.
Keywords
водяна пара, сорбційна властивість, полімерна плівка
Citation
Дослідження сорбційних властивостей комплексів купруму (II) з хітозаном відносно водяної пари за допомогою п'єзокварцового мікрозважування / В. О. Навінський ... [та ін.] // Наукові записки НаУКМА. - 2006. - Том 55 : Хімічні науки і технології. - С. 47-53.