Особливості вербалізації лінгвоконцепту "сміливість" в українській і польській мовах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано семантичні мікрополя "сміливість" і "odwaga", через які вербалізується лінгвоконцепт СМІЛИВІСТЬ в українській і польській мовах. Зазначені мікрополя є структурними частинами лексико-семантичних полів "патріотизм" і "patriotyzm" відповідно. Вони виявляють значну близькість у ядрі через наявність компонентів на позначення сміливості, хоробрості, відваги, безстрашності, але також засвідчують національну специфіку їхньої семантики, що активніше проявляється на периферії, у тому числі через перетинання з іншими мікрополями.
The paper analyzes the semantic microfields "сміливість" and "odwaga", which verbalizes concept of COURAGE in Ukrainian and Polish languages. These microfields are the structural parts of lexical-semantic fields of "патріотизм" and "patriotyzm". They have considerable proximity in the core because of the of components that represent courage, bravery, valor, fearlessness. However, some of the components of the core, the peripheral components and zonez of intersection with other microfields show the national specifics of their semantics.
Description
Keywords
лексико-семантичне поле, семантичне мікрополе, лексема, сема, семантична опозиція, стаття, lexical-semantic field, semantic microfield, lexeme, seme, semantic opposition
Citation
Близнюк К. Особливості вербалізації лінгвоконцепту "сміливість" в українській і польській мовах / Катерина Близнюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф., 2017. - Вип. 153. - С. 504-509.