Аналіз впливу штучного інтелекту на економічну діяльність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Слободянюк, Анастасія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 58 найменувань та додатків. Метою кваліфікаційної роботи є дослідження сутності поняття штучного інтелекту та його складових, проведення аналізу впливу галузі ШІ на світову економічну діяльність, порівняння її з українською та дослідження наслідків впливу ШІ, шляхом аналітики та прогнозування.Предметом дослідження є вплив штучного інтелекту на економічну діяльність.Об’єктом дослідження є аналіз впливу штучного інтелекту на економічну діяльність.У першому розділі кваліфікаційної роботи було досліджено сутність поняття "штучний інтелект", розглянуто його мету, складові та основні види. Було проаналізовано розвиток галузі штучного інтелекту та її становлення, наведено прикладизастосування її досягнень в економічній діяльності.У другому розділі було проаналізовано сучасну практику застосування штучного інтелекту в світі та в Україні на конкретних прикладах –банках, фінансових установах, стартапах та інвестиційних компаніях, було проаналізовано потенціал України в галузі ШІ та було досліджено політику країн, на прикладі економічних регіонів, які активно поглинають ШІ та інвестують у цю галузь. У третьому розділі було досліджено політику країн, на прикладі економічних регіонів, які найбільш активно поглинають технології ШІ та фінансують цю галузь, було проаналізовано та надано перспективи щодо штучного інтелекту, досліджено ризики галузі. Було сформовано теоретичну модель для прогнозування ціни на фінансовий актив –фондовий індекс S&P500, були побудовані та протестовані 2 моделі: економетрична модель та модель ШІ – нейромережа. У результаті були надані та порівняні результати цих підходів. Одержані результати є свідченням того, що модель із застосуванням штучного інтелекту показала найкращий результат у прогнозуванні ціни на фондовий індекс, було доведено, що технології ШІ є незамінними в інвестиційній діяльності. За результатами дослідження сформульовані висновки про вагомість впливу штучного інтелекту на економіку країн, діяльність фінансових та інвестиційних компаній.
Description
Keywords
штучний інтелект, економічна діяльність, прогнозування ціни, нейромережі, бакалаврська робота
Citation