Митно-тарифні інструменти регулювання діяльності імпортерів тютюнових виробів та замінників тютюну

No Thumbnail Available
Date
2023
Authors
Баженова, Олена
Демиденко, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто митно-тарифні інструменти регулювання діяльності імпортерів тютюнових виробів та замінників тютюну. Україна не є країною виробником продукції замінників тютюну, а саме електронних цигарок, а тому цей товар є тільки імпортованим на територію України. Проаналізовано податковий аспект та проведено детальний розрахунок податкового навантаження на імпортера замінників тютюну, який працює легально на українському ринку. Важливим є аналіз податкового навантаження на імпортера, і як слідство, на кінцевого споживача, що відображено станом на 2023 рік. Надмірна різниця між легально та нелегально ввезеним товаром, особливо під час війни, коли заробляти українському громадянину стає дедалі складніше, формує чорний ринок нелегальних товарів, оскільки споживач готовий купувати товар за більш дешевою ціною, без акцизної марки, причиною чого стає несплата акцизного податку та ПДВ із максимально роздрібної ціни при імпорті представником чорного ринку для отримання конкурентної переваги. Це заважає розвиватись імпортерам, що привозять та розмитнюють продукцію легально, роблячи їх неконкурентоспроможними на вітчизняному ринку. Для демографів, працівників соціальної сфери, та усіх, хто цікавиться питаннями демографічного розвитку України.
Description
The article examines the customs tariff instruments for regulating the activity of tobacco products and tobacco substitutes importers. Ukraine is not a country that produces tobacco substitute products, namely electronic cigarettes, and therefore this product is only imported to the territory of Ukraine. The tax aspect was analyzed, and a detailed calculation of the tobacco substitutes importer tax burden was identified. It is important to analyze the importer tax burden, and as a result, final consumer tax burden, based on 2023. The excessive difference between legally and illegally imported goods, especially during the war, when it becomes more and more difficult for the Ukrainian people to earn the money, forms a black market for illegal goods, because the consumer is ready to buy goods at a cheaper price, without an excise stamp. All goods without excise stamp imported by a representative of the black market illegally to obtain a competitive advantage because of reducing payment of excise tax and VAT. This hinders the development of importers who import and clear products legally, making them uncompetitive on the domestic market. End consumers in 2023 are increasingly starting to buy illegal products. The amount of duties to be paid by a legal importer has an extraordinary influence on this. Without a change in the issue of regulating this market with the help of customs tariff instruments, it will be increasingly difficult for legal importers to maintain their positions and they will reorient themselves to other goods, giving their share of the market to those who prefer to work illegally, minimizing their costs and increasing their competitive position by not paying taxes. Thus, without reducing the tax burden on importers of tobacco products and tobacco substitutes, the state makes a conscious choice to develop the shadow market.
Keywords
митно-тарифні інструменти, митні тарифи, мито, акциз, ПДВ, тютюнові вироби, замінники тютюну, стаття, customs tariff instruments, customs tariffs, duties, excise tax, VAT, tobacco products, tobacco substitutes
Citation
Баженова О. В. Митно-тарифні інструменти регулювання діяльності імпортерів тютюнових виробів та замінників тютюну / Олена Баженова, Людмила Демиденко // Проблеми і перспективи економіки та управління. - 2023. - № 1 (33). - С. 66-74. - https://doi.org/10.25140/2411-5215-2023-1(33)-66-74