Управління синдромом професійного вигорання в компанії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Марценюк, Кирило
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Мета кваліфікаційної роботи: з’ясувати причини і наслідки професійного вигорання серед співробітників компанії, розробити ефективні заходи з управління цим явищем для бази дослідження. Для досягнення поставленої мети потрібно вирішити наступні завдання: – дослідити концепцію, сутність та наслідки синдрому професійного вигорання як соціальної проблеми; – здійснити теоретичний аналіз етапів професійного вигорання та їх ознак; – розглянути причини виникнення та фактори, що впливають на розвиток синдрому професійного вигорання; – провести аналіз бази дослідження використовуючи різні загальнонаукові методи (теоретичні та емпіричні); – здійснити емпіричне дослідження серед працівників бази дослідження у вигляді анкетування та опитування – розробити рекомендації для подальшого вдосконалення системи управління професійним вигоранням на базі дослідження; – дослідити кореляційний зв’язок між стресом та професійним вигоранням Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: – теоретичні методи: аналіз наукової літератури, синтез, узагальнення та систематизація теоретичних даних, індукція та дедукція на основі аналізу фактів; – емпіричні методи: психодіагностичне тестування, анкетування, спостереження, опис, бесіда з робітниками; – інтерпретаційні методи: аналіз та інтерпретацію отриманих результатів; – статистичні методи: кореляційний метод Пірсона.
Description
Keywords
бази дослідження, характеристика, синдром професійного вигорання, бакалаврська робота
Citation