Роль ведучого та його конфлікт з групою в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Брик, Оксана
Кочаровський, Мстислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено питанню особливостей ролі ведучого тренінгової групи в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень, а також особливостям виникнення конфліктів між ведучим та тренінговою групою під час проведення тренінгу
The article is dedicated to the peculiarities of the role of the leader of the training group in socio-psychological training in decision-making, as well as the peculiarities of conflicts between the leader and the training group during said training.
Description
Keywords
соціально-психологічній тренінг, ведучий соціально-психологічного тренінгу, прийняття рішень, конфлікт, стаття, socio-psychological training, leader of socio-psychological training, decision making, conflict
Citation
Брик О. М. Роль ведучого та його конфлікт з групою в соціально-психологічних тренінгах з прийняття рішень / Брик Оксана Михайлівна, Кочаровський Мстислав Сергійович // Освітній простір в контексті гуманістичної парадигми: психологічні пріоритети сучасності : збірник наукових праць / редкол.: Максименко С. Д. [та ін.] ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Лабораторія психології навчання імені І. О. Синиці. - Київ ; Оттава : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2020. - С. 7-12.