Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Калиновська, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на матеріалі текстів партійних документів Комуністичної партії Радянського Союзу розглядаються особливості репрезентації базових ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття метафоричними моделями руху, будівництва, родини. Аналізується їх семантичне наповнення, оцінково-експресивний потенціал, ритуально-знакова роль у нав’язуванні ідеологічних цінностей тоталітарного суспільства.
Based on the texts of the party of the Communist Party of the Soviet Union, the paper examines the peculiarities of the representation of the basic ideologems of the Ukrainian Soviet discours of the twentieth century by metaphorical models of construction, movement, family. Their semantic content, evaluative-expressive potential, and ritual-symbolic role in imposing ideological values a totalitarian society are analyzed.
Description
Keywords
ідеологема, метафора, метафорична модель, радянський дискурс, матеріали конференції, ideologeme, metaphor, metaphorical models, Soviet discours
Citation
Калиновська О. В. Метафорична репрезентація ідеологем українського радянського дискурсу ХХ століття / Оксана Калиновська // Тоталітаризм як система знищення національної пам'яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 11-12 червня 2020 р. / наук. ред. Тетяна Єщенко. - Львів : Львівський нац. мед. ун-т імені Данила Галицького, 2020. - С. 90-95.