Ринок боргових цінних паперів, тренди розвитку та чинники впливу на доходність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Лепеха, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В умовах потреби відновлення після кризи та подальшого розвитку існує необхідність становлення інфраструктури для економічних відносин, невід’ємною частиною якої є ринок боргових цінних паперів. Об’єктом дослідження є ринок боргових цінних паперів в розрізі основних видів боргових цінних паперів та в контексті світового досвіду та української практики. Предметом дослідження є дохідність боргових цінних паперів на кожному з цих ринків. Дипломна робота присвячена розробці пропозицій щодо способів здешевлення позик для уряду та бізнесу через вивчення трендів ринку боргових цінних паперів, з використанням світового досвіду та українських особливостей. У першому розділі були розглянуті основні поняття згідно з нормативною базою та доробками вчених, а також наведена класифікація боргових цінних паперів та описане значення цього виду цінних паперів для ринку залежно від виду. У другому розділі подані світові тренди розвитку ринку державних та корпоративних боргових цінних паперів. Також змодельована доходність Казначейських облігацій США, які вважаються бенчмарком на ринку, та доведено, що дійсно компонента кредитного ризику в їхній вартості відсутня, отже для інвесторів вони справді є безризиковими. Третій розділ присвячений українському ринкові. Змодельована доходність за державними облігаціями, та продемонстровано, що на вартість українських облігацій, на відміну від американських, впливають певні ризики. Також описана ситуація на ринку корпоративних боргових цінних паперів та наведені шляхи її покращення. Загалом робота підтверджує теоретичні закономірності та пропонує рішення для розвитку українського ринку боргових цінних паперів.
Description
Keywords
боргові цінні папери, ставка доходності, ринок капіталів, ОВДП, кредитний ризик, премія, бакалаврська робота
Citation