Суржик як вада у професійному спілкуванні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Джуровець, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
“Мова - душа кожної національності, її святощі, її найцінніший скарб” - писав відомий український мовознавець Іван Огієнко. Суржик характеризує мішанину батьківського з чужим, що призводить до деградації духовного світу людини, її відчуження від рідного. Сьогодні змішаною мовою розмовляє значна частка українців.
Description
“Language is the soul of every nationality, its holy things, her most precious treasure ” - wrote the famous Ukrainian linguist Ivan Ogienko. Surzhik characterizes the mash-parent with a stranger, which leads to the degradation of the spiritual world of man, his alienation from his own. Today, mixed language talking a significant share of Ukrainians.
Keywords
суржик, професійне спілкування, русизми, doublespeak, professional communication, Russisms
Citation
Джуровець Анна. Суржик як вада у професійному спілкуванні / Анна Джуровець // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 30-32.