Використання прецедентних номінацій для формування негативного образу політика (на матеріалі англійської мови)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Свидницька-Ільків, Наталя
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У пропонованій розвідці йдеться про застосування прецедентних феноменів для створення негативного образу політика. Для добору матеріалу дослідження використано англомовні ЗМІ та соціальні мережі.
The proposed researchdeals with the use of precedent phenomena increation of a politician’snegative image. English-language media and social networks were used to select the study material.
Description
Keywords
прецедентний феномен, прецедентне ім’я, негативний образ, номінація, матеріали конференції, precedent phenomenon, precedent name, negative image, nomination
Citation
Свидницька-Ільків Н. В. Використання прецедентних номінацій для формування негативного образу політика (на матеріалі англійської мови) / Свидницька-Ільків Наталя Василівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 111-113.