Професійно-технічна освіта як драйвер сталого розвитку регіонів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Дец, Є.
Горошкова, Лідія
Сидоренко, В.
Слезак, Міхал
Тарасенко, Д.
Хлобистов, Євген
Харагірло, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвиток економіки провідних країн світу свідчить про те, що на сьогодні відбувся перехід від індустріальної стадії розвитку до постіндустріальної економіки, яку називають також інноваційною економікою, економікою знань і т. ін. Тобто економікою, в якій домінує не велике машинне виробництво (індустріальна стадія), а сфера послуг, наука і освіта. За таких умов особливої уваги потребує аналіз проблем розвитку людського капіталу та його інтелектуальної складової, як основи розвитку сучасної економіки знань.
Description
Keywords
професійно-технічна освіта, Цілі Сталого Розвитку, реформування системи освіти, підрозділ колективної монографії
Citation
Професійно-технічна освіта як драйвер сталого розвитку регіонів / Дец Є., Горошкова Л. А., ... Хлобистов Є. В. [та ін.] // Публічне управління для сталого розвитку: нові виклики та перспективи : колективна монографія / заг. ред. Чечель А. О., Хлобистов Є. В., Шлезак Міхал ; Донецький державний університет управління, Вища школа економіки та гуманітаристики. - Маріуполь ; Бельско-Бяла : [б. в.], 2020. - С. 11-21.