Основні положення наукової концепції "нового" Ф. де Соссюра

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Просяник, Оксана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Відомо, що твір "Курсу загальної лінгвістики" був написаний А. Сеше та С. Баллі і в значній мірі містив їх інтерпретацію поглядів Ф. де Соссюра. Опубліковані в 2002 р. автографічні матеріали Соссюра підтверджують, що "Курс" іноді суперечить ідеям швейцарського лінгвіста. У тезах представлено основні положення наукової концепції "нового" Соссюра.
It is known that the work of the "Course of General Linguistics" was written by A.Scheche and S.Ballie and contained largely their interpretation of the views of F.deSaussure. Published in 2002 the autographic Saussure materials confirm that the "Course" sometimes even contradicts the ideas of the swiss linguist. The main points of the scientific concept of the "new" Saussure are presented in the theses.
Description
Keywords
наукова концепція, рецепція, мовна діяльність, мова, мовлення, матеріали конференції, scientific conception, reception, language activity, language, speech
Citation
Просяник О. П. Основні положення наукової концепції "нового" Ф. де Соссюра / Просяник Оксана Петрівна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 105-107.