"Досудове", "альтернативне", "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Ханик-Посполітак, Роксолана
Посполітак, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена вирішеную питання співвідношення понять "досудове", "альтернативне" та "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів, оскільки змінами до Конституції України 2016 р. в частині правосуддя закріплено обов’язкове "досудове" врегулювання спорів у випадках, передбачених законом. Зазначається, що в юридичній літературі, законодавстві та на практиці не проводиться чіткого розмежування даних понять, хоче це має значення для визначення процедури та наслідків, що можуть настати в результаті їх застосування. На підставі вивчення вітчизняної та зарубіжної літератури й законодавства робиться висновок, що за своєю сутністю поняття "альтернативне" та "позасудове" вирішення спорів є тотожними. А от ототожнювати поняття "досудове" врегулювання спорів та "альтернативне" ("позасудове") вирішення приватноправових спорів неможна.
The article is devoted to the solution of the issue of the correlation of the concepts of "pre-judicial", "alternative " and "out-of-court" settlement of private legal disputes, since the amendments to the Constitution of Ukraine in 2016 in the part of justice establish mandatory "pre-trial" settlement of disputes, in cases provided for by law. It is pointed out that legal literature, legislation and practice do not clearly distinguish these concepts from time to time; it is important to determine the procedure and consequences that may result from their application. On the basis of the study of domestic and foreign literature and legislation, it is concluded that in its essence the concept of "alternative" and "extrajudicial" dispute resolution are identical. But to identify the concept of "pre-judicial" settlement of disputes and "alternative" ("extrajudicial") solution of private legal disputes cannot be.
Description
Keywords
"досудове" врегулювання спору, "альтернативне" вирішення спору, "позасудове" вирішення спору, стаття, "pre-trial" settlement of a dispute, "Alternative" dispute resolution, "Out-of-court" dispute resolution
Citation
Ханик-Посполітак Р. Ю. "Досудове", "альтернативне", "позасудове" врегулювання/вирішення приватноправових спорів: співвідношення понять / Роксолана Ханик-Посполітак, Володимир Посполітак // Підприємництво, господарство і право. - 2019. - № 1. - С. 38-44.