Визначення біологічної дії препаратів похідних 1,4-дигідропіридину

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Сізик, Дарина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проаналізовано цитотоксичний і антипроліферативний вплив препаратів похідних 1,4-дигідропіридину на культуру клітин MCF-7 та проведено порівняння із негативними контролями беномілом та паклітакселом. Виявлено, що їх вплив не призвів до зменшення щільності клітинної популяції протягом 1-4 діб культивування, мітотичний індекс культивованих клітин не падав та індекс гігантських полікаріоцитів майже не відрізнявся від контролю. Проаналізовано цитотоксичність препаратів AV- 153-Li (IOS-1262) та Glutapirone за допомогою МТТ-тесту та встановлено, що препарати не виявляють цитотоксичного впливу. Визначено вплив досліджуваних препаратів на цілісність ДНК клітин MCF-7 методом ДНК-комет. Встановлено, що досліджувані препарати мають незначний вплив на цілісність ДНК клітин. Робота складається зі списку умовних позначень, вступу, трьох розділів, узагальнення результатів, висновків та списку використаних джерел, що загалом нараховують 59 сторінок друкованого тексту. У дипломній роботі наведені результати порівняльної оцінки цитотоксичного впливу препаратів 1,4-дигідропіридину на культуру клітин MCF-7 in vitro із негативними контролями беномілом та паклітакселом.
Description
Keywords
препарати 1,4-дигідропіридину, клітинна популяція, цитотоксичний вплив, магістерська робота
Citation