Плата за спасіння: церковно-релігійне життя у Роменській протопопії другої половини XVIII ст. у світлі грошових витрат (за матеріалами НМІУ)

Abstract
У колекції НМІУ зберігається частина архіву Роменського духовного правління, що налічує 136 документів за 1740–1786 рр. Рукописні акти складають, серед іншого, уявлення про забезпечення священно- та церковнослужителів, ремонти і спорудження храмів. Саме на цих аспектах – економічному та фінансовому вимірі життя парафіян – і зосереджено увагу в статті. На фрагментарних даних із Роменської протопопії проаналізовано вартість спорудження дерев’яних і кам’яних церков, а також треб та утримання cвященнослужителів. "Ціна" церковно-релігійного життя на Роменщині особливо не відрізняється від інших регіонів Гетьманщини. Проте матеріал цієї церковно-адміністративної одиниці дає підстави поміркувати про особливості чи універсальність локальних релігійних практик.
The National Museum of the History of Ukraine’s collection of manuscripts contains one part of Romny ecclesiastical administration archives – the 136 documents for 1740–1786. These manuscripts deal among other things with the clergymen’s salary, reparation and building of churches. Those particular economic and financial sides of parish life are under consideration in the article. The cost of wooden and stone church building as well as cost of occasional service and payments for clergy based on fragmental data from Romny protopopia’s acts are explored. "The prize" of parochial and religious life in Romny region was not unusual and did not differ specifically in comparison with other regions of the Hetmanate. But this church administrative unit’s material enables the consideration of special aspects or universalism of local religious practices.
Description
Keywords
Національний музей історії України, Роменська протопопія, Київська митрополія, Гетьманщина, дерев’яні й муровані церкви, треби, релігійне життя, стаття, The National Museum of the History of Ukraine, Romny protopopia (deanery), Kyiv metropoly, Hetmanate, wooden and stone churches, occasional service (treby), religious life
Citation
Яременко М. В. Плата за спасіння: церковно-релігійне життя у Роменській протопопії другої половини XVIII ст. у світлі грошових витрат (за матеріалами НМІУ) / Яременко Максим Васильович // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. - 2020. - Вип. 6. - С. 72-83.