Діяльність єврейських благодійних товариств Бердичева у 1844-1917 рр.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Єрофеєва, Ксенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Короткий зміст роботи: магістерська робота присвячена реконструкції та вивченню діяльності єврейських благодійних товариств в місті Бердичів в період 1844-1917 рр. Дослідження ґрунтується на матеріалах актових кних цих товариств – пінкасім. Дана джерельна база надала можливість з’ясувати датування, внутрішній уклад, функції, послуги, класифікацію та приналежність товариств до певних інституцій всередині єврейської громади, а також кількість та сімейний стан євреїв, що належали до цих організацій. Виявлені функціїї єврейських благодійних товариств як інститутів соціального забезпечення для єврейської громади м. Бердичів 1844-1971 рр. Окрім цього охарактеризовані актові книги товариств Бердичева як окремий вид документу, надано його структурний аналіз.
Short summary: the master's thesis is devoted to the reconstruction and study of the activities of Jewish charitable societies in the city of Berdychiv in the period 1844-1917. The study is based on the materials of the minute books of these societies - pinkasim. This source database provided an opportunity to determine the dating, internal structure, functions, services, classification, and affiliation of the societies to the penitentiaries within the Jewish community, as well as the number and marital status of the Jews who belonged to these organizations. The functions of Jewish charitable societies as institutions of social security for the Jewish community of Berdychiv 1844-1917 are revealed. In addition, the minute books of Berdychiv societies are characterized as a separate type of document, its structural analysis is provided.
Description
Keywords
єврейське благодійне товариство, актова книга, пінкасім, єврейська громада, юдаїзм, магістерська робота
Citation