Кваліфікаційні праці з історії : розвиток академічних вимог

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Ідрісов, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено історії поступового розвитку академічних вимог до кваліфікаційних робіт з історичних наук на теренах сучасної України. Ці вимоги мали на меті забезпечення самостійності й новизни наукової розробки як основних фахових вимог. За умов бездоганного функціонування решти механізмів атестації наукових кадрів ці вимоги цілком відповідають меті забезпечення академічної і дисертаційної культури. The article deals with the history of gradual elaboration of academic requirements for qualifying papers on historical sciences on the territory of contemporary Ukraine. These requirements complied an assurance of self-sufficiency and originality of scholar study as basic professional requirements. These requirements answer the purpose of ensuring of academic and dissertation culture provided other mechanisms of scholar attestation operate irreproachably.
Description
Keywords
історія, історична наука, кваліфікаційна робота, наукові ступені, дисертації, вимоги до кваліфікаційних праць, history, historical scholarship, qualifying paper, academic degrees, dissertations, requirements for theses
Citation
Ідрісов Д. І. Кваліфікаційні праці з історії : розвиток академічних вимог / Ідрісов Д. І. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 143 : Історичні науки. - С. 42-47