Системи захисту прав людини в Страсбурзі та Женеві: порівняльний аспект

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Лехник, Н.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена порівнянню міжнародних систем захисту прав людини в Страсбурзі та Женеві. Шляхом зіставлення європейського та світового досвіду розглядаються переваги та недоліки кожної з систем. Прослідковується розвиток права особи на звернення в міжнародні судові органи при ООН та Раді Європи. Значна увага приділяється інститутові індивідуальної скарги на порушення державами прав окремих осіб.
The article is devoted to the comparative analysis of international human rights protection systems in Strasbourg and Geneva. In the way of correlation of European and universal experience, the advantages and disadvantages of each system are analyzed. A significant attention is paid to the development of an individual right to appeal to the international judicial bodies and to the individual petition procedure.
Description
Keywords
права людини, система захисту, порывняльний аспект
Citation
Лехник Н. Л. Системи захисту прав людини в Стразбурзі та Женеві: порівняльний аспект / Н. Л. Лехник / Наукові записки НаУКМА : Спеціальний випуск. - 2000. - Т. 18, ч. 1. - C.173-175.