Перехідне правосуддя і політика реінтеграції. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Мірошниченко, Владислав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Студенти вивчатимуть основні засади державної політики перехідного періоду в різних сферах: економіки, права, безпеки, освіти. Розглядатимуться інструменти державної політики перехідного періоду, підходи до деокупації тимчасово окупованих територій, механізми реінтеграції цих територій та їх мешканців, зокрема, реінтеграція молоді з тимчасово окупованих територій України, організація та виконання програм, спрямованих на збереження, дослідження, розвиток та популяризацію культурної спадщини, організація та проведення інформаційних, комунікаційних кампаній, реалізація проектів, здійснення культурно-мистецьких, спортивних та інших заходів. Дисципліна орієнтована на формування знань щодо принципів перехідного правосуддя (transitional justice), їх впровадження в Україні та державної політики України щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, обґрунтування вибору інструментів державної політики у сфері деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Основними завданнями навчальної дисципліни є: узагальнення теоретичних засад перехідного правосуддя; дослідження міжнародної практики щодо імплементації окремих елементів перехідного правосуддя різними державами; обґрунтування необхідності імплементації принципів перехідного правосуддя в правовому полі України; ознайомлення з державної політикою України щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій; вивчення міжнародного досвіду щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Основи філософії демократичного врядування", "Теорія та історія управління й самоврядування", "Економічна теорія у врядуванні" орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
державна політика, перехідне правосуддя, деокупація, реінтеграція, навчальний силабус
Citation
Мірошниченко В.О. Перехідне правосуддя і політика реінтеграції. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 18 с.