Практика викладання фахових дисциплін: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА ОНП "Економіка"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бандура, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс спрямований на формування навичок студентоцентрованого викладання й здатності моделювати навчальні події та форми аудиторної роботи у відповідності до визначених навчальних результатів. Аспіранти розвинуть навички викладання економічних дисциплін (в рамках навчального плану підготовки студентів бакалаврської та магістерської програм НаУКМА за спеціальністю 051 Економіка), вміння моделювати навчальні події і взаємодіяти зі студентами в аудиторії під час проведення занять, апробують поєднання аудиторного і дистанційного навчання, уміння застосовувати форми оцінювання результатів навчання, а також здатність налагоджувати комунікацію і вирішувати проблемні ситуації під час проведення занять, діяти толерантно і демонструвати принципи академічної доброчесності і високої академічної культури. Ознайомлення з особливостями проведення занять за фаховим спрямуванням дасть можливість сформувати власну викладацьку стратегію і поглибити знання щодо організації навчання за фахом. Колегіальне оцінювання і само-оцінювання результатів навчання сприятиме розумінню напрямків подальшого розвитку власних викладацьких компетентностей.
Description
Keywords
викладання економічних дисциплін, викладацька стратегія, викладацькі компетентності, навчальний силабус
Citation