Захворювання жителів Переяслава ХІ-ХІІ ст. та можливості біо-соціальних реконструкцій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Козак, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті наводяться результати комплексного дослідження поховань з могильника ХІ-ХІІ ст. н. е. біля м. Переяслава-Хмельницького. На основі вивчення демографічних показників, розповсюдження маркерів фізіологічного стресу, зубних, інфекційних захворювань аналізується вплив соціальних та природних факторів на здоров ’я жителів міста. Розвиток м'язового рельєфу на кістках, поширення травм, захворювань суглобів та інших маркерів окупаційного стресу на кістках людей, що залишили могильник, віддзеркалює фізичні навантаження. а отже, її особливості професійної та побутової діяльності мешканців давньоруського Переяслава. Результати дослідження дозволяють у певній мірі реконструювати спосіб життя та господарювання цієї частини населення південної Русі.
The article represents the results of complex study of the skeletons from cemetery near Perejaslav, dated back to XI-XІІ. On the base o f demographical parameters, prevalence of stress markers, teeth diseases as well as traces of infection diseases (such as osteomyelitis, sinusitis, middle-ear inflammations, leprosy and tuberculosis), the influence of social and biological factors to the population’ health status are examined. Manifestation of the occupational stress markers (fex., pronunciation of the muscle insertions on the bones, prevalence of trauma andjoint diseases) reflects professional and everyday activity patterns at the town dwellers. The results of anthropological and palaeopathological investigations are in the case an indispensable element in the reconstruction of living conditions, household and economy ofpopulations of South Rus’.
Description
Keywords
поховання з могильника ХІ-ХІІ ст. н. е., давньоруський ґрунтовий могильник, демографічні показники, стаття
Citation
Козак О. Наукові записки з української історії: збірник наукових статей. - Переяслав-Хмельницький, 2008. - Вип.20. – С.104-116.