Лінгвістичний образ медіа-ресурсу "Ісландія"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Габ, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Роботу присвячено лінгвістичному портретуванню усього медіа-ресурсу, методологічним засадам створення образу ЗМІ на основі мовних портретів його ведучих. Досліджено основні критерії до формування зазначених мовних паспортів, зв’язок металінгвістичних студій з мовною перцепцією особистості та впливом позалінгвальних факторів на перебіг процесу комунікації.
The work is devoted to the linguistic portraiture of the entire media resource, the methodological foundations for creating an image of the media based on the language portraits of its speakers. The main criteria for the formation of these language passports, the connection of metalinguistic studies with the linguistic perception of personality and the influence of extra-linguistic factors on the process of communication are also investigated
Description
Keywords
лінгвістичне портретування, комунікативні закони, психолінгвістичні характеристики мовця, тези конференції, linguistic portraits, communication rules, psycholinguistic traits of a speaker
Citation
Габ Є. Лінгвістичний образ медіа-ресурсу "Ісландія" / Євген Габ // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2019. - С. 41-43.