08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
    (2012-09-10T06:15:21Z) Сапачук, Юрій
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки). Роботу присвячено аналізу сучасної ринкової економіки, котра являє собою складну, багатофункціональну систему, в якій надзвичайно важливу, системоутворюючу роль відіграє фінансовий ринок та механізми його стабілізації. Аргументовано, що фінансовий ринок являє собою унікальну складову економічної системи, яка сформувалась в результаті тривалої еволюції товарно-грошових відносин та відносин власності. На основі підходів нової інституційної теорії запропоновано аналіз факторів дестабілізації фінансового ринку з огляду на неспроможність домінуючої сьогодні неокласичної теорії об’єктивно оцінити фінансово-економічну реальність. Виявлено необхідність створення ефективної системи інституцій з метою модифікації структури регулювання фінансового ринку і змінами механізмів його регулювання. Розкрито форми і методи впливу транснаціональних корпорацій на стабільність фінансового ринку. Зазначено суперечливий характер цього впливу з огляду на формування сприятливої кон’юнктури попиту на фінансові ресурси та формування кризових явищ фінансової сфери. Доведено, що ефективне функціонування фінансового ринку сприяє перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів (заощаджень) суб’єктів господарювання та домогосподарств на виробничі потреби і сприяє зростанню обсягів виробництва та структурній перебудові економіки.