02.00.01 - неорганічна хімія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Структурні особливості комплексоутворення на поверхні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук
    (2002) Голуб, О. А.; Скопенко, Віктор Васильович
    Дисертація присвячена дослідженню впливу прищеплення до поверхні, структури поверхні та лігандного шару на протолітичні і координаційні рівноваги, а також на будову утворюваних координаційних сполук. На прикладі великого числа вперше синтезованих координаційних сполук перехідних металів з іммобілізованими на поверхні аеросилу фосфатними, тіофосфатними, бі- та амнолідентатними азометиновими лігандами демонструються можливості застосування молекулярного моделювання (методи молекулярної механіки, квантової хімії, математичної статистики) для прогнозування складу та будови прищеплених комплексів, а також сорбційних властивостей адсорбентів. Розглядаються можливості застосування синтезованих сполук як каталізаторів та селективних сенсорів.