27.00.03 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Інфометрична діагностика потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців
    (2014) Назаровець, Сергій
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. – Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. Дисертацію присвячено розробленню теоретико-методичних засад ефективної інфометричної діагностики потоку вітчизняних бібліотекознавчих веб-публікацій. Визначено історичні етапи еволюції інфометричного інструментарію, розроблено класифікацію сучасних методів інфометричних досліджень, охарактеризовано систему індикаторів інфометричної діагностики, з’ясовано найефективніші з них для оцінки стану наукової веб-комунікації, на основі вебометричного моніторингу визначено ступінь використання українськими бібліотекознавцями веб-публікацій відкритого доступу, проаналізовано структуру і динаміку функціонування потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців, розроблено концептуальну модель інфометричної онлайн-діагностики його розвитку.