121 Інженерія програмного забезпечення

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Моделювання просторово-часової динаміки чисельності біологічних видів, що взаємодіють між собою
  (2022) Марчук, Іоанна; Дутка, Василь
  Дана дипломна робота несе практичний характер, а саме через аналіз та порівняння з вже існуючими моделями була побудована модель у межах дипломної роботи, що може бути використана для моделювання біологічного руху: поширення хвиль популяцій, епідемій і т.п.
 • Item
  Моделювання процесів оптимізації при вирішенні логістичної задачі на прикладі спеціальних та регулярних повітряних рейсів
  (2023) Харченко, Марина; Авраменко, Ольга
  У сучасному глобалізованому світі, здатність ефективно вирішувати логістичні проблеми стає життєво важливою не тільки для держав, але й для приватних підприємств. Конкретні рішення логістичних задач лягають в основу росту економіки та благоустрій суспільства, впливаючи на все - від ефективності доставки товарів та послуг для звичайних споживачів, до стратегічних заходів національної безпеки. Ці виклики зумовлюють необхідність глибокого розуміння складних систем та взаємозалежностей, а також здатності маневрувати в умовах невизначеностей та ризиків. Знаходження оптимального рішення логістичних задач стає ключовим аспектом, що дозволяє зменшити витрати ресурсів та збільшити продуктивність. В цьому контексті, моделювання виступає критичним етапом. Воно дозволяє симулювати обрану логістичну стратегію та оцінити різні сценарії, виявляючи перспективи та неочевидні помилки заздалегідь. Більше того, процес моделювання відіграє важливу роль у виявленні більш оптимальних рішень, нерідко відкриваючи альтернативні шляхи, які на перший погляд можуть бути непомітними. Таким чином, моделювання при вирішенні логістичних задач не є просто технічним кроком, але й є стратегічно важливим аспектом в процесі прийнятті рішень при вирішенні логістичних проблем. Роль моделювання у знаходженні більш продуктивних, економічно ефективних та стабільних логістичних процесів складно переоцінити. В рамках цієї роботи була поставлена та розв’язана логістична задача оптимізація авіарейсів за допомогою процесу моделювання.
 • Item
  Розпізнавання доріг на супутникових зображеннях з використанням нейронних мереж
  (2021) Василенко, Олександр; Крюкова, Галина
  Суть курсової роботи полягає у дослідженні результатів роботи програми для розпізнавання доріг на супутникових зображеннях з використанням методів сегментації зображень на основі нейронних мереж. Результатом роботи є три програми. Перша програма – утиліта, що здійснює первинну обробку вхідних супутникових фотографій, фрагментує, фільтрує їх та формує набори даних для подальшого використання. Друга програма здійснює тренування нейронної мережі типу U-Net, використовуючи фрагменти супутникових знімків та відповідні бінарні маски. Третя програма відповідає за тестування розробленої моделі та відтворення результату. Продуктом розпізнавання є чорно-білі зображення, на яких білі пікселі вказують на ділянки фотографій, де мають бути дороги. Тренування нейронної мережі, що є основним компонентом програми, та тестування ефективності її роботи виконується з використанням колекції супутникових зображень великого розміру. Всі частини набору утиліт розроблено мовою Python.
 • Item
  Моделювання міграційних процесів біологічних видів
  (2021) Марчук, Іоанна; Дутка, Василь
  Метою є аналіз існуючих алгоритмів математичного моделювання, використаних у медицині, біології, для подальшого удосконалення та застосування до моделювань розповсюдження COVID-19 у межах України.