07.00.04 - археологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Коштовні металеві аплікації костюма населення степової Скіфії VII-III ст. до н. е. : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук
    (2018) Ліфантій, Оксана; Болтрик, Юрій
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 07.00.04 "Археологія" – Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут археології НАН України, Київ, 2018. Дисертацію присвячено аналізу коштовних металевих аплікативних прикрас костюма еліти зі 131 кургану Східноєвропейського Степу скіфського часу. Археологічну джерельну базу роботи складають 43 071 екземпляр, 116 з яких віднесено до довгих пластин головних уборів. Понад 99% зразків належать до дрібних аплікацій, які декорували всі частини костюма: від головних уборів до взуття. У результаті створення типології платівок одягу виділено 32 типи довгих та 92 типи із 160 варіантами дрібних пластин. Такий розподіл дозволив простежити хронологічні, територіальні, соціально-гендерні та релігійно- культові особливості їх застосування. Унаслідок розподілення вивчених комплексів за дев’ятьма хронологічними групами, визначено основні періоди розширення та звуження зони впливу кочової еліти протягом VII – початку ІІІ ст. до н.е. у Східноєвропейському Степу.