22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Структурна зумовленість міжгенераційної соціальної мобільності
    (2012) Оксамитна, Світлана
    Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора соціологічних наук за спеціальністю 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини. Українському суспільству, як і будь-якому іншому, притаманна багатовимірна система соціальної нерівності та певні інституційні механізми і практики її відтворення, достеменні знання про що становлять одне з основних завдань вітчизняної соціологічної науки. Відтворення соціальної нерівності від покоління до покоління відбувається як взаємодоповнюючі процеси міжгенераційної соціальної мобільності й іммобільності, тобто відтворення дітьми соціальної належності батьків чи переміщення до інших соціально-статусних і класових позицій.