10.02.17 - порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Лексико-семантичне поле "патріотизм" в українській, англійській і польській мовах : кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
  (2019) Близнюк, Катерина; Лучик, Алла
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 ‒ порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – Донецький національний університет імені Василя Стуса. ‒ Вінниця, 2019. Дисертаційна праця є першим в українському мовознавстві зіставним дослідженням лексико-семантичних полів "патріотизм" в українській, "patriotism" в англійській (американський варіант) і "patriotyzm" у польській мовах. У дисертації простежено історію формування семантики лексем на позначення патріотичних почуттів та виявлено, що максимально близьке до сучасного значення вони отримали у період Французької революції. Із застосуванням методу компонентного аналізу побудовано матриці лексико-семантичних полів. Дослідження їхньої ядерно-периферійної організації показало, що в усіх трьох мовах патріотизм асоціюють із любов’ю та відданістю власним народу і Батьківщині. Водночас, для українців важливими складниками патріотизму є піднесення, збудження й пристрасть, для поляків – гонор, честь і гідність, а для англомовних американців – релігія. У структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" виокремлено по 9 еквівалентних мікрополів, що втілюють головні ознаки патріотизму: "любов", "miłość", "love"; "відданість", "poświęcenie", "devotion"; "повага", "szacunek", "respect"; "сміливість", "odwaga", "courage"; "піднесення", "podniecenie", "enthusiasm"; "бажання", "chęć", "desire"; "прихильність", "sympatia", "sympathy"; "пиха", "honor", "pride"; "націоналізм", "nacjonalizm", "nationalism".
 • Item
  Лексико-семантичне поле "патріотизм" в українській, англійській і польській мовах
  (2019) Близнюк, Катерина; Лучик, Алла
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 ‒ порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – Донецький національний університет імені Василя Стуса. ‒ Вінниця, 2019. Дисертаційна праця є першим в українському мовознавстві зіставним дослідженням лексико-семантичних полів "патріотизм" в українській, "patriotism" в англійській (американський варіант) і "patriotyzm" у польській мовах. У дисертації простежено історію формування семантики лексем на позначення патріотичних почуттів та виявлено, що максимально близьке до сучасного значення вони отримали у період Французької революції. Із застосуванням методу компонентного аналізу побудовано матриці лексико-семантичних полів. Дослідження їхньої ядерно-периферійної організації показало, що в усіх трьох мовах патріотизм асоціюють із любов’ю та відданістю власним народу і Батьківщині. Водночас, для українців важливими складниками патріотизму є піднесення, збудження й пристрасть, для поляків – гонор, честь і гідність, а для англомовних американців – релігія. У структурі лексико-семантичних полів "патріотизм", "patriotyzm" і "patriotism" виокремлено по 9 еквівалентних мікрополів, що втілюють головні ознаки патріотизму: "любов", "miłość", "love"; "відданість", "poświęcenie", "devotion"; "повага", "szacunek", "respect"; "сміливість", "odwaga", "courage"; "піднесення", "podniecenie", "enthusiasm"; "бажання", "chęć", "desire"; "прихильність", "sympatia", "sympathy"; "пиха", "honor", "pride"; "націоналізм", "nacjonalizm", "nationalism".