12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2017) Крахмальова, Катерина; Кисіль, Людмила
  Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2017. Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано стан наукових досліджень, історико-правовий генезис, еволюцію поняття "внутрішньо переміщені особи" у законодавстві України. Сформульовано критерії розмежування поняття "внутрішньо переміщені особи" і "біженці", запропоновано його уніфікацію у всіх нормативно-правових актах України. Досліджено поняття, ознаки і зміст статусу внутрішньо переміщених осіб як предмету адміністративно- правового забезпечення, сформульоване авторське визначення поняття "адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб". Розглянуто співвідношення загального і спеціального правових статусів внутрішньо переміщених осіб в Україні, обмеження, що накладаються в силу спеціального статусу і гарантію заборони дискримінації таких осіб. Сформульовано пропозиції змін до законодавства для забезпечення цієї гарантії. Проаналізовано правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації із забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб. Розкрито інституційний механізм такого забезпечення та його специфіку. Визначено актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб і шляхи їх вирішення з врахуванням досвіду зарубіжних країн.
 • Item
  Адміністративно-правове забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
  (2017) Крахмальова, Катерина; Кисіль, Людмила
  Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ, 2017. Дисертація присвячена дослідженню адміністративно-правового забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні на сучасному етапі. Проаналізовано стан наукових досліджень, історико-правовий генезис, еволюцію поняття "внутрішньо переміщені особи" у законодавстві України. Сформульовано критерії розмежування поняття "внутрішньо переміщені особи" і "біженці", запропоновано його уніфікацію у всіх нормативно-правових актах України. Досліджено поняття, ознаки і зміст статусу внутрішньо переміщених осіб як предмету адміністративно- правового забезпечення, сформульоване авторське визначення поняття "адміністративно-правовий статус внутрішньо переміщених осіб". Розглянуто співвідношення загального і спеціального правових статусів внутрішньо переміщених осіб в Україні, обмеження, що накладаються в силу спеціального статусу і гарантію заборони дискримінації таких осіб. Сформульовано пропозиції змін до законодавства для забезпечення цієї гарантії. Проаналізовано правове регулювання діяльності органів публічної адміністрації із забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб. Розкрито інституційний механізм такого забезпечення та його специфіку. Визначено актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення реалізації статусу внутрішньо переміщених осіб і шляхи їх вирішення з врахуванням досвіду зарубіжних країн.