01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Координація в асинхронних обчислювальних мережах: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
    (2011) Гломозда, Дмитро; Глибовець, Микола
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем - Національний університет "Києво- Могилянська академія", Київ, 2011. Дисертаційна робота присвячена створенню моделі програмної системи підтримки асинхронної дистанційної взаємодії в мережі Інтернет (ПСПАДВІ) та побудові на її основі діючого прототипу ПСПАДВІ. Модель ПСПАДВІ призначена для дослідження таких систем та формулювання рекомендацій щодо принципів їх створення та відлагодження. Побудова такої моделі є актуальною задачею. Запропоновано формальну модель ПСПАДВІ мовою мереж Петрі на основі протоколу рівневого контролю та доведено її придатність для моделювання ПСПАДВІ із довільною кількістю користувачів, сеансів та ресурсів. Сформульовано задачу верифікації координаційного механізму ПСПАДВІ та показано, що вона належить класу co- NP-повних задач. Доведено тотальність алгоритму координації дій учасників спільної роботи в разі виникнення помилок. На основі запропонованої моделі створено прототип ПСПАДВІ із використанням агентних технологій та програмну систему підтримки "Віртуального університету" з вбудованим координаційним механізмом, який реалізує принципи рівневого контролю. Ключові слова: агентні технології, моделювання, мережі Петрі, рівневий контроль, тотальні алгоритми, координаційний механізм, система керування змістом, система керування навчанням.