122 Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 12 of 12
 • Item
  Методи оптимізації використання пам’яті для узагальнених суфіксних масивів
  (2023) Барабуха, Марія; Глибовець, Андрій
  В роботі було досліджено різні алгоритми побудови суфіксних масивів та запропоновано власні модифікації. На основі показників продуктивності було обрано алгоритм "DivSufSort". Його було перероблено для роботи в браузері з узагальненими масивами. Також було запропоновано варіант компресії з використанням LF-відображень та перетворення Берроуза-Вілера. В кінці показано результати використання власного рішення.
 • Item
  Optimizing Segmentation of Neonatal Brain MRI with Partially Annotated Multi-Label Data
  (2023) Kucheruk, Dariia; Hlybovets, Andriy; Brudno, Michael
  This thesis proposes a multi-label segmentation model for optimizing the segmentation of neonatal brain MRI with partially annotated data. A multi-label segmentation model that addresses the challenges of limited annotated data by modifying the preprocessing, loss function, and postprocessing of the original multi-class label segmentation was developed. The proposed approach aims to improve the accuracy and efficiency of neonatal brain MRI segmentation by leveraging partially annotated data. We evaluate our method on a unique dataset of neonatal brain MRI and demonstrate its effectiveness compared to the models trained on fully annotated data.
 • Item
  Система керування конфігураціями компонентів мережі підприємства
  (2023) Пономаренко, Катерина; Черкасов, Дмитро
  У цій роботі досліджується важливість систем керування конфігураціями компонентів мережі підприємства, а також розглядаються можливі підходи до їх проектування та розробки у відповідності до різноманітних вимог, яким повинні відповідати такі системи. В практичній частині роботи проводиться структурна розробка власного рішення для мережі, яка містить значну кількість розподілених у просторі пристроїв та потенційно може вимагати масштабування. Додатково виконується детальна розробка одного з компонентів розробленої системи.
 • Item
  Побудова мережевого застосування з високою доступністю на хмарній платформі
  (2023) Росада, Василь; Черкасов, Дмитро
  Метою даної роботи є огляд можливостей хмарної платформи та їх використання для побудови сайту новин. З огляду на події у світі та в країні зросла роль новинних ресурсів. Такі ресурси містять багато мультимедійного контенту та аудиторію з усього світу, для якої важливо мати швидкий та надійний доступ до новин. Тому потрібно, щоб ресурс, який надає цей контент фізично знаходився ближче до користувачів.
 • Item
  Система моніторингу мережі підприємства
  (2023) Загоруйко, Ольга; Черкасов, Дмитро
  Метою дипломної роботи є обґрунтування важливості та дослідження підходів до побудови систем моніторингу комунікаційної мережі сучасного підприємства, інструментів та типових задач моніторингу. На структурному рівні буде виконана розробка системи моніторингу, особливістю якої є відкритість архітектури та використання новітніх технологій. Один з програмних компонентів системи буде розроблено детально для ілюстрації практичності запропонованих структурних рішень.
 • Item
  Парсер пошукової системи Bing та аналіз навантажувальних проблем
  (2021) Костенко, Ярослав; Глибовець, Андрій
  В даній курсовій роботі розглянуто способи парсингу пошукової системи Bing, розроблено парсер пошукової системи Bing та проаналізовано проблеми, які виникли під час розробки. Метою роботи було розробити власний парсер пошукової системи Bing та проаналізувати навантажувальні проблеми. Були отримані необхідні результати і зроблено висновки.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на базі хмарної платформи Azure
  (2021) Іщенко, Іван; Черкасов, Дмитро
  Метою моєї роботи є демонстрування переваг розробки застосунку на базі платформи Azure, та використання найновіших можливостей хмарного хостингу.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Google Cloud Platform
  (2021) Курочкін, Ілля; Черкасов, Дмитро
  Метою моєї курсової роботи є побудова багаторівневого мережевого застосування на прикладі онлайн-магазину комп’ютерних компонентів на хмарній платформі Google Cloud Platform (GCP). GCP — це сучасна хмарна платформа, до переваг якої належить швидкість роботи, простота налаштувань та зручність у масштабуванні.
 • Item
  Побудова семантичної моделі зображення
  (2021) Лопухіна, Серафима; Глибовець, Андрій
  У даній роботі аналізуються роботи з області машинного навчання, що вирішують задачу знаходження візуальних зв'язків на зображені, або іншими словами, будують семантичні моделі зображень. На основі аналізу цих робіт робиться спроба побудувати власну модель для побудови семантичної моделі зображення, використовуючи підхід Transfer Learning.
 • Item
  Screen Capture API: Особливості використання та безпека у веб-застосунках
  (2021) Печура, Мілена; Глибовець, Андрій
  Метою курсової роботи є дослідження технологій, призначених для передачі медіа peer-to-peer, тестування їх та створення сайту для проведення онлайн-конференцій. Сайт розроблено за допомогою WebRTC, Screen Capture API та інших Web APIs, у поєднанні із мовою JavaScript. Контроль проекту та написання коду здійснювалось у середовищі WebStorm.
 • Item
  Розробка системи ранжування авторів за публікаціями та цитуванням (фронтенд, ASP.NET)
  (2021) Шекета, Катерина; Сініцина, Ріната
  Курсова робота присвячена створенню фронтенд частини для веб- застосунку системи ранжування авторів за публікаціями та цитуваннями з використанням веб-технологій HTML, CSS та JavaScript-бібліотеки React.
 • Item
  Вебдоступність: адаптація вебсайтів для людей із обмеженими можливостями
  (2021) Закала, Марія; Глибовець, Андрій
  У даній роботі обґрунтовується важливість вебдоступності, а також розглядаються сучасні стандарти вебдоступності та найкращі практики, використання яких забезпечить доступність вебконтенту для людей з особливими потребами. Аналізується вебдоступність JavaScript-компонента Flexmonster Pivot Table & Charts та проводиться його адаптація до потреб людей з обмеженими можливостями.