122 Комп'ютерні науки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Парсер пошукової системи Bing та аналіз навантажувальних проблем
  (2021) Костенко, Ярослав; Глибовець, Андрій
  В даній курсовій роботі розглянуто способи парсингу пошукової системи Bing, розроблено парсер пошукової системи Bing та проаналізовано проблеми, які виникли під час розробки. Метою роботи було розробити власний парсер пошукової системи Bing та проаналізувати навантажувальні проблеми. Були отримані необхідні результати і зроблено висновки.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на базі хмарної платформи Azure
  (2021) Іщенко, Іван; Черкасов, Дмитро
  Метою моєї роботи є демонстрування переваг розробки застосунку на базі платформи Azure, та використання найновіших можливостей хмарного хостингу.
 • Item
  Побудова багаторівневого веб-застосування на платформі Google Cloud Platform
  (2021) Курочкін, Ілля; Черкасов, Дмитро
  Метою моєї курсової роботи є побудова багаторівневого мережевого застосування на прикладі онлайн-магазину комп’ютерних компонентів на хмарній платформі Google Cloud Platform (GCP). GCP — це сучасна хмарна платформа, до переваг якої належить швидкість роботи, простота налаштувань та зручність у масштабуванні.
 • Item
  Побудова семантичної моделі зображення
  (2021) Лопухіна, Серафима; Глибовець, Андрій
  У даній роботі аналізуються роботи з області машинного навчання, що вирішують задачу знаходження візуальних зв'язків на зображені, або іншими словами, будують семантичні моделі зображень. На основі аналізу цих робіт робиться спроба побудувати власну модель для побудови семантичної моделі зображення, використовуючи підхід Transfer Learning.
 • Item
  Screen Capture API: Особливості використання та безпека у веб-застосунках
  (2021) Печура, Мілена; Глибовець, Андрій
  Метою курсової роботи є дослідження технологій, призначених для передачі медіа peer-to-peer, тестування їх та створення сайту для проведення онлайн-конференцій. Сайт розроблено за допомогою WebRTC, Screen Capture API та інших Web APIs, у поєднанні із мовою JavaScript. Контроль проекту та написання коду здійснювалось у середовищі WebStorm.
 • Item
  Розробка системи ранжування авторів за публікаціями та цитуванням (фронтенд, ASP.NET)
  (2021) Шекета, Катерина; Сініцина, Ріната
  Курсова робота присвячена створенню фронтенд частини для веб- застосунку системи ранжування авторів за публікаціями та цитуваннями з використанням веб-технологій HTML, CSS та JavaScript-бібліотеки React.
 • Item
  Вебдоступність: адаптація вебсайтів для людей із обмеженими можливостями
  (2021) Закала, Марія; Глибовець, Андрій
  У даній роботі обґрунтовується важливість вебдоступності, а також розглядаються сучасні стандарти вебдоступності та найкращі практики, використання яких забезпечить доступність вебконтенту для людей з особливими потребами. Аналізується вебдоступність JavaScript-компонента Flexmonster Pivot Table & Charts та проводиться його адаптація до потреб людей з обмеженими можливостями.