052 Політологія

Permanent URI for this collection

Освітньо-наукова програма: "Антикорупційні студії"

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 16 of 16
 • Item
  Демократизація суспільства та децентралізація на місцях і їх вплив на рівень корупції в суспільстві
  (2023) Федотов, Олександр; Умланд, Андрес
  Мета роботи: визначити, як демократизація та децентралізація на місцях впливає на рівень корупції в територіальній громаді та за рахунок чого це відбувається.
 • Item
  Використання корупційних практик режимом кремля для розхитування демократії в Україні
  (2023) Ткаченко, Ганна; Кисельов, Сергій
  Метою дослідження є розкрити використання корупційних практик режимом кремля для розхитування демократії в Україні.
 • Item
  Зв’язок між популізмом та корупцією в політичних партіях України
  (2023) Пінчук Микита; Білецький, Андрій
  Мета дослідження: виявити залежність між рівнем популізму та корумпованістю в політичних партіях України.
 • Item
  Особливості запобігання корупції серед суддів. Роль НАЗК
  (2023) Кахіані, Теона; Бойко, Андрій
  Корупція в судовій системі України є поширеною проблемою з далекосяжними наслідками для суспільства. У цьому розділі розглядається концепція корупції та досліджуються її різні прояви в судовій системі України. Досліджуючи основні фактори, які сприяють корупції та її вплив на суспільство, ми можемо отримати всебічне розуміння викликів, які необхідно вирішити. У наступних підрозділах надається детальний аналіз корупції в українській судовій системі.
 • Item
  Законотворчі мережі та корупційна діяльність
  (2023) Соболь, Анастасія; Костюченко, Тетяна
  Метою даної дослідницької роботи є виявити законотворчу мережу народних депутатів у профільних комітетах ВРУ 9-го скликання.
 • Item
  Compliance programs - a necessary instrument to fight corruption
  (2021) Vasylchenko, Ievgeniia; Dehghani, Ario
  The main purpose of this thesis is to identify the effectiveness of the anticorruption compliance programs in preventing corruption in the private sector and beyond - its influence on the shaping of the anti-corruption framework generally.
 • Item
  Особливості доступу до послуг з охорони здоров'я у країнах із гібридними режимами: корупційна складова
  (2021) Ємельяненко, Марія; Гомза, Іван
  Метою роботи є встановити, чи впливає гібридний тип політичного режиму на якість системи охорони здоров'я.
 • Item
  Взаємозв’язок між правовим регулюванням надання платних медичних послуг у державних та комунальних медичних закладах та повсякденними корупційними практиками у сфері охорони здоров’я України
  (2021) Сотнікова, Вікторія; Костюченко, Тетяна
  Мета роботи: виявлення взаємозв’язків між правовим регулюванням надання платних медичних послуг у державних та комунальних медичних закладах та повсякденними корупційними практиками у вигляді неформальних платежів у сфері охорони здоров'я України.
 • Item
  Роль деяких конвенційних механізмів у результатах антикорупційних політик (узагальнення 50-ти держав)
  (2021) Сапігура, Софія; Нестеренко, Оксана
  Шляхом статистичних методів аналізу перевірено припущення, що з проходженням конвенційного механізму у сфері протидії корупції індекси СоС, СРІ країни покращуються. Припущення підтверджується стосовно країн з гібридним режимом, крихких демократій, автократій, і спростовується по відношенню до повних і крихких демократій, при тому що значення останніх двох перебувають у вищому діапазоні, аніж значення трьох попередніх. Не залежно від політичного режиму, який задає національний контекст, конвенційні механізми у сфері протидії корупції виконують координуючу, нормотворчу, консультативну і навіть каральну ролі.
 • Item
  Тип виборчої системи і політична корупція в Україні: механізми зміни та фактори впливу
  (2021) Саліженко, Олександр; Чабанна, Маргарита
  Мета роботи: з'ясувати, як зміна типу виборчої системи впливає на рівень політичної корупції в Україні.
 • Item
  Спеціалізовані антикорупційні інституції в Україні: фактори, які обумовлюють ефективність та неефективність
  (2021) Новікова, Тетяна; Нестеренко, Оксана
  Метою дослідження є порівняльний аналіз факторів, які обумовлюють ефективність та неефективність роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій України та результатів їх діяльності у період з 2019 по 2020 роки. Для досягнення цієї мети поставлені завдання: виявити та проаналізувати основні фактори, які обумовлюють ефективність та неефективність діяльності антикорупційних органів; дослідити та виділити ключові особливості у діяльності НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС у період 2019-2020 років; проаналізувати історії успіху антикорупційних інституцій в Україні та порівняти фактори, що обумовлюють ефективність та неефективність роботи спеціалізованих антикорупційних інституцій; виокремити ключові виклики у діяльності антикорупційних інституцій. Для дослідження було використано низку методів. Зокрема, інституціональний метод використовувався для виявлення визначених юридичних норм існування та функціонування антикорупційних органів України, а також тих законодавчих положень, які покращили або навпаки зашкодили ефективності їх діяльності. Через системний метод у роботі аналізувалася інфраструктура антикорупційних органів шляхом розгляду її складових органів, як елементів єдиної системи протидії корупції. З іншого боку, авторкою був використаний структурно-функціональний метод для опису і пояснення антикорупційної інфраструктури через дослідження складових елементів, а саме – окремих спеціалізованих антикорупційних інституцій України, їх взаємозалежності або самостійності, та функцій у підтримці єдиної мети. Через ситуаційний метод у роботі була зроблена спроба визначити, які важливі зміни (реформи) до нинішньої ситуації з функціонування антикорупційних органів можуть бути проведені, аби вплинути на покращення результатів функціонування усієї інфраструктури спеціалізованих антикорупційних інституцій в Україні. Ретроспективний та перспективний аналіз дозволили поглянути на зміни, які відбулися у роботі спеціалізованих антикорупційних інституцій за останні роки, особливо, у досліджуваний період, і виявити, як зміни можуть покращити середовище у майбутньому. Завдяки цьому, та у поєднанні із методом прогнозування, вдалося надати оцінку діяльності органів та рекомендації до її покращення. У роботі також використовувався метод якісного контент-аналізу через виявлення мовних інтонацій та словника звітів досліджуваних спеціалізованих антикорупційних інституцій з метою виявлення якості наданої інформації щодо результатів роботи. На основі зібраних даних та дослідження результатів справ та викриттів випадків корупції органами України за допомогою методу порівняльного аналізу було здійснено оцінку факторів, що впливають на ефективність їх роботи, було встановлено певні закономірності у підходах, які впливають на досліджувані об’єкти. Частково у роботі було використано метод експертної оцінки через використання результатів досліджень авторитетних видань, таких як Transparency International, Центр Разумкова, Центр політико-правових реформ для формування висновків щодо ефективності діяльності антикорупційних органів та прогнозування їх майбутнього розвитку. Отже, в рамках дослідницького питання автором проводиться аналіз існуючих факторів та їх взаємодію, з подальшим виведенням нових факторів, саме в такій комбінації та показниками, які є ще не дослідженими та потребують окремого наукового дослідження. В результаті проведеного аналізу, буде надано пропозиції щодо проведення експертного опитування та визначення методології оцінювання. Робота складається з: трьох розділів, трьох підрозділів, висновків та додатків.
 • Item
  Антикорупційна експертиза як ефективний механізм запобігання корупції
  (2021) Кривонос, Анастасія; Чабанна, Маргарита
  Дана робота присвячена вивченню діючих в Україні механізмів здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та формуванню практичних рекомендацій для підвищення рівня антикорупційної експертизи в Україні. Досліджено ефективність діяльності Міністерства юстиції України, Національного агентства з питань запобігання корупції, Комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією та інститутів громадського суспільства в частині здійснення ними антикорупційної експертизи та сформовано практичні рекомендації для покращення їх діяльності в даному напрямку. Доведено, що антикорупційна експертиза є ефективним механізмом запобігання корупції, однак, такий механізм потребує вдосконалення. Робота складається з трьох розділів, що присвячені дослідженню антикорупційної експертизи у світі, дослідженню антикорупційної експертизи в Україні, а також аналізу ефективності здійснення антикорупційної експертизи в Україні
 • Item
  Підстави виправдання корупційних діянь окремих індивідів. Український вимір
  (2021) Іванишин, Ксенія; Чабанна, Маргарита
  Метою дослідницької роботи буде встановити, за яких умов українське суспільство готове виправдовувати корупційні діяння.
 • Item
  Корупція, суспільна довіра та ефективність держави в контексті довіри до податкових органів України
  (2021) Іванюта-Гурджидзе, Хатуна; Оксамитна, Світлана
  Мета роботи — виявити та охарактеризувати взаємозв’язки між корупцією, суспільною довірою та ефективністю держави через призму державної податкової системи, довіри громадян до податкових органів та рівнем корупції в податковій системі.
 • Item
  Корупціогенні фактори та пов’язані з ними проблеми у законодавстві у сфері діяльності житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів
  (2021) Гайда, Таїса; Нестеренко, Оксана
  Метою нашого дослідження є виявлення та аналіз корупціогенних факторів, прогалин та колізій у законодавстві, яке регулює сферу організації та діяльності житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів та процес виділення земельних ділянок для будівництва багатоквартирних житлових будинків у населених пунктах, практику застосування такого законодавства і пов'язаних з цим корупційних ризиків.
 • Item
  Правосуддя в Україні: соціальні та корупційні ризики
  (2021) Андрєєв, Микита; Бойко, Андрій
  Метою цієї роботи є дослідження реалізації принципу доступу до правосуддя у контексті застосування верховенства права в Україні, а також аналіз соціальних і корупційних ризиків, які можуть виникати при цьому.