12.00.03 - цивільне право та цивільний процес

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Притримання як спосіб забезпечення виконання зобов'язань: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
    (2008-04-23) Карнаух, Тетяна; Посполітак, Володимир
    Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Харківський національний університет внутрішніх 1 справ, Харків, 2008. Дисертація присвячена дослідженню притримання як способу забезпечення виконання зобов’язань. Аналізується історичний розвиток притримання, регулювання за чинним законодавством України та окремих країн. Визначається правова природа та специфічні ознаки притримання, з’ясовується його місце в системі способів забезпечення виконання зобов’язань та здійснюється відмежування від інших інститутів: застави, самозахисту, зупинення зустрічного виконання зобов’язань, права продажу чужої речі, зарахування зустрічних однорідних вимог, заходів оперативного впливу, юридичної відповідальності. Дається характеристика елементів зобов’язального правовідношення притримання. Досліджуються підстави та моменти виникнення й припинення права притримання. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань та практичні пропозиції, спрямовані на вдосконалення регулювання притримання у цивільному законодавстві України.